Zdrav življenjski stil

Prehransko svetovanje​

Prehransko svetovanje je odlična metoda spremembe življenjskega sloga.

prehransko svetovanje

Zdrav življenjski stil

Prehransko svetovanje

Prehransko svetovanje je odlična metoda spremembe življenjskega sloga, pri kateri vam pomagajo zdravstveni profesionalci.

Prehranska obravnava posameznika

V našem zdravstvenem zavodu s poglobljenim prehranskim pregledom ocenimo prehransko stanje posameznika. Pregled vsebuje pogovor o prehranskih vzorcih ter klinični pregled. Med pregledom opravimo meritev telesne sestave, ki je veliko bolj povedna kot sam indeks telesne mase. V ta namen opravimo bioimpedančno analizo telesne sestave s katero lahko ocenimo količino puste telesne mase, delež tekočine (zunaj in znotrajcelične) in maščobe ter izmerimo fazni kot, ki je splošni označevalec zdravja. Pregled dopolnimo s širokim naborom laboratorijskih izvidov, s katerimi ugotavljamo pomanjkanja mikrohranil ter hormonske motnje, ki lahko negativno vplivajo na prehransko stanje.

Prehranska Obravnava

Prehrana ima pomemben vpliv na dolžino ter kakovost življenja. Način prehranjevanja po eni
strani predstavlja zaščitni dejavnik in po drugi strani dejavnik tveganja za razvoj različnih bolezenskih stanj. Namen prehranskega pregleda je oceniti prehransko stanje ter načrtovanje sprememb s katerimi lahko izboljšamo zdravje, telesno sestavo in počutje. Kaj vse vključuje pregled:

Ekipa NYD:
prehransko svetovanje

Ekipa za prehransko svetovanje skrbi za celostno obravnavo zdravstvenih težav iz vidika prehrane posameznika. Zdravniki specialisti klinike NYD se ravnajo po sodobnih načelih prehrane, na tem področju pa imajo tudi dolgoletne izkušnje.

Kontaktirajte nas